hrobové miesta

Á (65) | B (30) | C (15) | D (6) | F (3) | G (3) | H (5) | I (85) | J (8) | K (46) | L (4) | M (186) | N (38) | O (1) | P (67) | R (9) | S (77) | T (16) | Ü (16) | V (68)

stary/régi 107 Mede Mária 1877-1963 , , ,

stary/régi 108 Szabó Dezső 1822-1980 , , ,

stary/régi 109 Szabó Sándor 1955-2007 , , ,

stary/régi 109 Szabó Dezsőné 1927-1988 , , ,

stary/régi 110 Ádám Gyula , , ,

stary/régi 111 Ádám Erzsébet , , ,

stary/régi 112 Balog József 1911-1944 , , , ,

stary/régi 113 Szabó Ernő 1910-1944 , , , , , ,

stary/régi 114 Szabó Gizella , , ,

stary/régi 114 Szabó Ferencz 1909-1944 , , ,

stary/régi 115 Ádám István 1901-1944 , , , , ,

stary/régi 116 Mede Bálintné 1911-1942 , , , , , ,

stary/régi 117 Mede Bálintné 1905-1991 , , ,

stary/régi 118 Tóth Józsefné 1895-1942 , , , , ,

stary/régi 119 Mede István 1915-1943 , , , , , , , ,

stary/régi 120 Mede István , , ,

stary/régi 120 Mede Borbála , , ,

stary/régi 121 Mede Ferenc 1883-1943 , ,

stary/régi 122 Mede János ,

stary/régi 122 Mede Júlia ,

stary/régi 123 Mede Venczel 1921-1979 , , , ,

stary/régi 123 Mede Venczelné Pál Zita 1922- , , , ,

stary/régi 123 Mede Vencel ing. 1942-2001 , ,

stary/régi 124 Mede András 1886-1941 , , , , ,

stary/régi 124 Mede Andrásné Varga Erzsébet 1895-1973 , , , , ,

stary/régi 125 Ádám István 1930- , , ,

stary/régi 126 Ádám Jolán 1930- , , ,

stary/régi 127 Szabó Márton 1860-1942 , ,

stary/régi 127 Szabó János 1908-1989 , ,

stary/régi 128 Szabó Ilona 1909-1998 , ,

Stránky