Németh János

1940-1976

žil: 
36 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
6

spomienky