Szabó Pál esperes plébános

1922-1981

žil: 
59 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
523

spomienky

spomienky

beka poraira
emlekezunk