Nagy Béla

1917-1980

žil: 
63 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
5

spomienky

spomienky

.+.