Mede Aladár

1912-1949

žil: 
37 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
43

spomienky