Berki Emma

1894-1980

žil: 
86 rokov
rodné meno: 
Millei Emma
dátum narodenia: 
1894-8-16
dátum úmrtia: 
1980-12-23
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
4

spomienky