Nagy Menyhért

1895-1945

žil: 
50 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
274

spomienky

spomienky

Nyugodjanak bekeben.