Mede Pál

1912-1987

žil: 
75 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
26

spomienky