Nagy Gizella

1917-2004

žil: 
87 rokov
rodné meno: 
Mede Gizella
dátum narodenia: 
1917-11-16
dátum úmrtia: 
2004-1-8
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
256

spomienky

spomienky

Nyugodjon bekeben nenike.
Nyugodj békében!