Szabó Gyula

1910-1984

žil: 
74 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
230

spomienky