Szabó Menyhértné

1906-1963

žil: 
57 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
23

spomienky