Szabó Ignácné

1891-1960

žil: 
69 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
223

spomienky