Szabó Menyhért

1902-1991

žil: 
89 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
22

spomienky