Kökény Ilona

-

cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
21

spomienky