Szabó Margit

1912-1991

žil: 
79 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
2

spomienky