Szabó Jenő

1919-1937

žil: 
18 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
188

spomienky

spomienky

Nová Basta/Egyházasbást/11