Mede Pál

1908-1967

žil: 
59 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
17

spomienky