Mede Erzsébet

1914-1988

žil: 
74 rokov
rodné meno: 
Vincze Erzsébet
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
16

spomienky

spomienky