Pál Jolán

1913-1971

žil: 
58 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
150

spomienky

spomienky

gyújtok egy gyertyát...