Mede Nándor

1912-1974

žil: 
62 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
15

spomienky

spomienky