Nagy Menyhért

1896-1967

žil: 
71 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
136

spomienky

spomienky

.+.