spomienky

24/11/2012 - 21:06
 1
 
08/11/2012 - 18:31
 1
 
02/11/2012 - 07:51
 1
Ádám István
1907-1973  
 
 0
Ádám Anna
1961-1936  
 
 0
Ádám Barna
1957-  
 
 0
 
 0
 
 0
 
 0
 
 0
 
 0
 
 0
Ádám Ignác
1887-1914  
 
 0
 
 0
Ádám Irma
1940-  
 
 0
 
 0
Ádám István
1903-1976  
 
 0
Ádám István
1901-1944  
 
 0
Ádám István
1906-1956  
 
 0
 
 0
Ádám István
1909-1973  
 
 0
 
 0
Ádám Istvánné
1907-1985  
 
 0
Ádám Istvánné
1910-1973  
 
 0
Ádám János
1872-1954  
 
 0
Ádám János
1885-1962  
 
 0
 
 0
Ádám Jenő
1927-1997  
 
 0
Ádám Jolán
1930-  
 
 0
Ádám Jolán
1935-1953  
 
 0
 

Stránky