spomienky

 0
Mandula János
-1931  
 
 0
Mandula Jánosné
1887-1958  
 
 0
Mede Aladár
1912-1949  
 
 0
Mede Amália
1916-1988  
 
 0
 
 0
Mede András
1878-1953  
 
 0
Mede András
1879-1961  
 
 0
 
 0
Mede András
1886-1941  
 
 0
Mede András
1894-  
 
 0
Mede Andrásné
1965-1884  
 
 0
 
 0
Mede Anna
1920-1991  
 
 0
Mede Aranka
1921-2011  
 
 0
Mede Bálint
1912-1960  
 
 0
Mede Bálint
1908-1971  
 
 0
Mede Bálintné
1911-1942  
 
 0
Mede Bálintné
1905-1991  
 
 0
Mede Barna
1910-1983  
 
 0
Mede Barna
1913-1936  
 
 0
Mede Barna
1905-1946  
 
 0
Mede Barnabás
1920-1993  
 
 0
Mede Borbála
1883-1954  
 
 0
 
 0
 
 0
 
 0
Mede Dénes
1909-1983  
 
 0
Mede Dezső
1943-2005  
 
 0
 
 0
 

Stránky