hrobové miesta

Á (65) | B (30) | C (15) | D (6) | F (3) | G (3) | H (5) | I (85) | J (8) | K (46) | L (4) | M (186) | N (38) | O (1) | P (67) | R (9) | S (77) | T (16) | Ü (16) | V (68)

stary/régi 36 üres/prázdne

stary/régi 38 üres/prázdne

stary/régi 58 üres/prázdne

stary/régi 72 üres/prázdne

stary/régi 74 üres/prázdne

stary/régi 76 üres/prázdne

stary/régi 141 üres/prázdne

stary/régi 204 üres/prázdne

stary/régi 244 üres/prázdne

stary/régi 248 üres/prázdne

stary/régi 347 üres/prázdne

stary/régi 349 üres/prázdne

stary/régi 469 üres/prázdne

stary/régi 525 üres/prázdne

stary/régi 571 üres/prázdne

stary/régi 582 üres/prázdne ,