Barna Ádám

poslanec

narodený: 1957
povolanie:  inžinier (zootechnik)
volebné obdobie: 5.
životopis: „Narodil som sa v Novej Bašte. Pracujem pre život vhodnejšiu dedinu.  Chcem, aby tí, ktorí už nežijú v dedine, ale občas sa vrátia naspät, cítili sa, že prichádzali domov..."