Annamária Lukácsová RNDr.

zástupkyňa starostky

Narodená: 1959
Povolanie: učiteľka
Volené obdobie: 3.
Životopis: "V predposlednom volebnom období som pracovala v Rade vzdelávania, kultúry a športu, a teraz robím zástupkyňu starostky. Popritom naďalej pomáham v rozhodnutiach vo veci vezdelávania. Spoluprácou s riaditeľkou školy pomáham vo vytvorení školského vzdelávacieho programu.”