ambulancia

Už v roku 1956 je v Kostolnej Bašte (Novej Bašte) zdravotné stredisko. Je tu obvodný lekár, zubný lekár a poradňa pre tehotné ženy. Táto zdravotná starostlivosť sa uskutočňuje v Szilágyiovskej kúrii, kde býval aj obvodný lekár MUDr. Rusnák. Zdravotná starostlivosť bola v histórii obce poskytovaná na viacerých miestach a súčasná budova je treťou, kde sa takáto starostlivosť poskytuje. Z obvodných lekárov, ktorí v obci pôsobili, bol jedným z najobľúbenejších ten MUDr. Ladislav Blaskó, ktorý prichádza do Novej Bašty v roku 1970 prvý krát a staral sa nie len o zdravie ľudí v obvode, ale organizuje aj kultúrny život v obci. MUDr. Blaskó neskôr opúšťa usadlosť, avšak pred odchodom do dôchodku sa vracia do Novej Bašty a je aktívne činný v budovaní spoločenstva, ako v minulosti. V roku 2012 je obvodnou lekárkou MUDr. Silvia Vargová, ktorá pôsobí v obci sedem rokov.