Agneša Czikorová

byvalá starostka

Narodila som sa v obci Nová Bašta v roku 1950. Základnú školu som navštevovala v obci Nová Bašta. Po ukončení základnej školy som od roku 1966  pokračovala v štúdiu na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Fiľakove, ktorú som v roku 1969 úspešne ukončila  s maturitou. Po maturite som nastúpila pracovať do Detského domova v Jesenskom ako vychovávateľka. V roku 1973 som sa vydala za Jozefa Czikoru. Po uzavretí manželstva sme naďalej ostali bývať v rodičovskom dome v Novej Bašte. V  roku 1975 som porodila dcéru Agnešu. Po materskej dovolenke som na tomto pracovisku pôsobila až do roku 1977. V tom istom roku od 1.septembra som začala učiť na Základnej škole v Novej Bašte. V roku 1979 sa nám narodil syn Marian. Na tomto mieste som bola zamestnaná  do februára 1986, kedy som začala pracovať na Okresnom národnom výbore v Rimavskej Sobote, potom na  detašovanom pracovisku v Novej Bašte ako samostatná referentka a vykonávala som sociálnu agendu. Od roku 1994 som spősobila ako matrikárka, na Matričnom úrade v Gemerskom Jablonci. V roku 1998 som v komunálnych voľbách  kandidovala na post starostky obce. Bola som úspešná a voľby som vyhrala. Od tejto doby vykonávam funkciu starostky obce už štvrté volebné obdobie.